Ronneby Trädgårdsförening


Hej alla trädgårdsvänner!

Hjärtligt välkomna att besöka vår hemsida


Ronneby Trädgårdsförening är till för alla trädgårdsintresserade i Ronneby med omnejd. Vare sig ni är nybörjare eller vana trädgårdsägare, ung eller gammal, skall ni känna er välkomna som medlemmar att deltaga i våra temakvällar, trädgårdsvandringar och andra trädgårdsinspirerande träffar. Se vårt program under fliken Kalendarium

Hej alla medlemmar i Ronneby Trädgårdsförening!

Nu är det länge sedan vi kunde träffas i vår förening och som läget ser ut just nu lär det säkert ta ett bra tag till. Detta eftersom coronapandemin fortsätter att breda ut sig i vårt län och att det kommit hårdare restriktioner och allmänna råd från Folkmyndigheten. Med all respekt för detta har styrelsen bland annat beslutat att flytta fram det planerade årsmötet, söndagen den 24 februari 2021, till ett senare tillfälle. Att mötet hålls senare under året borde normalt sett inte utgöra något problem. Den tidigare valda styrelsen sitter då kvar tills ett nytt årsmöte kan hållas. Som situationen är nu är Riksförbundet Svensk Trädgårds rekommendation att man antingen: 

⦁    Flyttar mötet tills maj-juni och man kan vara utomhus i ett varmare väder. Lite beroende på vilka                      rekommendationer som finns har man utomhus möjlighet att hålla gott avstånd till varandra.   
⦁    Håller ett digitalt möte, med möjlighet att också ringa in för att vara med på mötet.  
⦁    Flytta fram mötet tills det är möjligt att genomföra på normalt sätt. 
⦁    Håller ett årsmöte Per Capsulam. Beslut fattas via e-post eller brev utan att diskussioner förs i realtid.  

Förbundet rekommenderar oss att ha med som en punkt på dagordningen kommande årsmöte om medlemmarna godkänner att man har gjort avsteg från stadgarna genom att hålla årsmötet senare eller på ett annat sätt än vad stadgarna uppger.

Inom styrelsen håller vi på att ”spåna” på verksamheten för 2021. När densamma blir färdig skickas den som vanligt ut till samtliga medlemmar. Men om och hur det kan genomföras får vi återkomma vartefter. 

Vi hoppas innerligt att pandemin ger med sig så snabbt som det bara finns möjlighethet till.

Ta väl hand om Er och tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa ert umgänge.
 

Till sist vill vi innerligt hjärtligt hälsa alla en riktig
God jul och ett riktigt gott nytt 2021
Styrelsen
Hej alla trädgårdsvänner!
 
Ronneby Trädgårdsförening förstår att frågorna kring Coronaviruset Covid-19 är många. Vi tar oron på största allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Styrelsen har därför beslutat att tillsvidare ställa in alla arrangemang/programpunkter tills vidare. Vi meddelar via hemsida och e-post när myndigheterna meddelar att läget har förbättrats så pass att vi kan genomföra våra arrangemang igen.

Vi följer aktivt utvecklingen av spridningen av Corona, covid-19 viruset, och uppmanar alla våra medlemmar att följa de direktiv och råd som kommer från myndigheterna. Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Huvudsyftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.
 
Ta väl hand om er!
Styrelsen