Ronneby Trägårdsförengs styrelse


Ordförande
Namn - Jouko Månsson
E-post - ronneby.tradgard@telia.com
Telefon - 076 769 21 60
 
Vice ordförande
Namn - Karl-Erik Nilsson
E-post
Telefon -  070 868 25 20

Sekreterare
Namn - Birgitta Edvardsson
E-post -
Telefon - 0457-135 67
 
Kassör
Namn- Birgit Månsson
E-post- jouko.mansson@telia.com
Telefon- 076 362 71 71 

Ledamöter
Olle Turesson
E-post:

Namn- Bengt-Gunnar Walde
E-post-
Telefon- 0457-35158 

Namn- Birgit Svensson
E-post-
Telefon- 073 525 33 08

Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om du har några spörsmål eller något annat du undrar över