Ronneby Trädgårdsförening


Hej alla trädgårdsvänner!

Hjärtligt välkomna att besöka vår hemsida


Ronneby Trädgårdsförening är till för alla trädgårdsintresserade i Ronneby med omnejd. Vare sig ni är nybörjare eller vana trädgårdsägare, ung eller gammal, skall ni känna er välkomna som medlemmar att deltaga i våra temakvällar, trädgårdsvandringar och andra trädgårdsinspirerande träffar. Se vårt program under fliken Kalendarium

Hej alla trädgårdsvänner!
 
Ronneby Trädgårdsförening förstår att frågorna kring Coronaviruset Covid-19 är många. Vi tar oron på största allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Styrelsen har därför beslutat att tillsvidare ställa in alla arrangemang/programpunkter tills vidare. Vi meddelar via hemsida och e-post när myndigheterna meddelar att läget har förbättrats så pass att vi kan genomföra våra arrangemang igen.

Vi följer aktivt utvecklingen av spridningen av Corona, covid-19 viruset, och uppmanar alla våra medlemmar att följa de direktiv och råd som kommer från myndigheterna. Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Huvudsyftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.
 
Ta väl hand om er!
Styrelsen