Ronneby Trädgårdsförening


Hej alla trädgårdsvänner!

Hjärtligt välkomna att besöka vår hemsida


Ronneby Trädgårdsförening är till för alla trädgårdsintresserade i Ronneby med omnejd. Vare sig ni är nybörjare eller vana trädgårdsägare, ung eller gammal, skall ni känna er välkomna som medlemmar att deltaga i våra temakvällar, trädgårdsvandringar och andra trädgårdsinspirerande träffar.  

Nästa aktivitet i Ronneby Trädgårdsförening är trädgårdsbesök hos Karl-Erik Nilsson, Östra vägen 27 i Nättraby. I denna trädgård samsas en blandning av perenner av många olika slag, uppstammade amerikanska blåbär, stenparti och damm.
Medtag fikakorg. Anmäl till Birgit tel 076 362 71 71 senast mndag den 27 maj.
Samåkning från Stadshusets parkering kl 16.30

Program för året hittar du under fliken Kalendarium

Till alla Medlemmar i Ronneby Trädgårdförening

Vi vill på detta sätt önska alla medlemmar en god fortrsättning på det
nya året 2024. Samtidigt vill vi hälsa alla medlemmar hgjärtligt välkomna
till föreningens årsmöte söndagen den 25 februari 2024 kl. 15.00 i SPF:s lokal (Rosa Huset) Ågårdsgatan 6 Ronneby. 
På sedvanligt sätt kommer det efter årsmötesförhandlingarna att bjudas på underhållning och förtäring. Lotteriförsäljning.

Anmälan till Birgit Månsson tel. 076 362 71 71 eller  ronneby.tradgard@telia.com senast torsdagen den 15 februari 2024
 

Ronneby Trädgårdsförening
Styrelsen


 

Hej alla medlemmar i Ronneby Trädgårdsförening!
 

Vill påminna om vårt höstmöte som går av stapeln söndagen den 29 oktober kl. 15.00. Platsen är som vanligt: SPF:s lokal (RosaHuset) Ågårdsgatan 6 Ronneby.
I år är det trettiofem år sedan föreningen startades. Detta måste uppmärksammas.
Det blir lite funderingar om framtiden, samt förtäring och underhållning.
Anmälan senast 20 oktober till Birgit tel. 076 362 71 71
Kostnad 30 kr.

Alla hjärtligt välkomna
Styrelsen

 

Hej alla i Ronneby Trädgårdsförening!

OBS!
Viktigt meddelande

Gällande besöket, Vårens Nyheter, hos Ljungleds Plantskola onsdagen den 3 maj. Denna aktivitet ändreas till nytt datum onsdagen den 26 april kl. 18.30. Småkning från Sadshusets parkering kl. 18.00.
Föranmälan till Birgit tel. 076 362 71 71.
Det bjuds på kaffe med kaka samt ges 10% på allt som inhandlas under kvällen.

Alla hjärtligt välkomna

Styrelsen
 

Hej alla trädgårdsvänner i Ronneby trädgårdsförening!
Nu är det alldeles snart slut på år 2022. Tänk vad fort ett år försvinner iväg. Strax skall ett nytt år starta sin resa och man undra vad det skall bära med sig i sitt sköte. Hoppas att det blir ett gott år med nya förutsättningar. Vi i styrelsen önskar på ett bra och trevligt trädgårdsår med angenäm samvaro samt härliga utflykter.

Vänliga hälsningar
styrelsenHej alla medlemmar i Ronneby Trädgårdsförining!
Vill påminna om vårt höstmöte söndagen den 30 oktober kl. 15.00 i SP:s lokal (Rosa Huset), Ågårdsgatan 6, Ronneby
Anmälan till Birgit tel. 076 362 71 71.

Alla hjärtligt välkomna!
Styrelsen 

Kallelse till Årsmöte 2022
Medlemmar i Ronneby Trädgårdsförening kallas härmed till ordinarie Årsmöte, söndagen den 10 april 2022 kl. 15,00 i SPF:s lokal (rosa huset) Ågårdsgatan 6 Ronneby.
På sedvanligt sätt kommer det efter årsmötesförhandlingarna att bjudas på underhållning och förtäring. Lottförsäljning.
Anmälan till Birgit Månsson tel. 076 362 71 71, eller mail till ronneby.tradgard@telia.com, senast måndagen den 4 april 2022.

 
Alla hjärtligt välkomna!

Ronneby Trädgårdsförening
Styrelsen

 

Hej alla medlemmar i Ronneby Trädgårdsförening!Kallelse!

Ronneby Trädgårdsförenings medlemmar inbjudes härmed till en höst- och informationsträff söndagen den 21 november 2021 kl. 15.00 i SPF:s lokal (Rosa Huset) Ågårdsgatan 6 Ronneby.
Träffen får ses som en återstart efter den långa och besvärliga pandemin som har varit, samt information och diskussion om kommande händelse och verksamhet.  
På sedvanligt sätt kommer det efter förhandlingarna att bjudas på underhållning och förtäring.
 
Anmälan till Birgit tel. 076 362 71 71 eller E-post: ronneby.tradgard@telia.com  senast måndagen den 15 november.
 
Vi hoppas att så många, gamla som nya, medlemmar har möjlighet att medverka.
 
Hjärtligt välkomna till en förhoppningsvis trevlig eftermiddag.
 
 

Ronneby Trädgårdsförening
Styrelsen