Om oss


Historen om hur Ronneby Trädgårdsförening blev till
Ronneby Trädgårssförening är en idiell förening som är en mötesplats för trädgårdsintresseade och främjar all trädgårdskultur samt ett lustfyllt odlande. Vi bedriver kunskap om miljövänligt odlande.
Hur började det hela? En grön historia.
Det började som i bibeln med ett äpple och en önskan om kunskap. Mycket snart insåg man att en liten plätt jord till att odla frukt, bär och grönsaker på, gav livet både mening och ett hälsosamt leverne.
Utifrån detta samlades år 1900 en skara entusiastiska fruktodlare och bildade Svensk Pomologisk förening. Dessa hade som målsättning att främja fruktodlingen i Sverige.
Med tiden byggdes det allt fler enfamiljsvillor och radhus med tillhörande trädgårdstäppa. Intresset för att själva odla grönsaker, bär, blommor och prydnadsbuskar fick en väldig skjuts frammåt. Under år 1945 gavs tidskriften Hemträdgården ut för första gången. Denna tidning skulle ge hemträdgårdsodlarna kunskap om trädgårdens anläggning och skötsel. Med tiden kom det alltmer att handla om trädgårdsskötsel än om äpple och päron. Så småningom, parallellt med odlandet, skapade man ytor i trädgården för att kunna trivas och njuta i. År 1965 antog föreningen namnet Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bättre motsvarade deras kommande verksamhet.
Det har för många år sedan funnits en pomologisk förening i Ronneby. Bland annat var dåvarande styrelseledamoten i Ronneby Trädgårdsförening, Herbert Thorn, medlem i denna förening.
Man hade gjort flera försök att starta en trädgårdsförening i Ronneby. Men det hade gått trögt.
Men den 23 april 1986 kl. 18.30 tog Blekinge Trädgårdsföbund tillsammans med Föreningsbanken initiativet till en villaträff, tillsammans med trädgårdskonsulenten Haldo Edlund från Kristianstad under temat Våren i trädgården. 127 intresserade personer anmäldes för vidare information.
Lördagen den 6 september 1986 kl. 13.00 anordnades det en trädgårdsexkursion på Hulta Gård med villaföreningen Floran och dess ordförande Göte Gyldmark. Trädgårdskonsultation utfördes av Ingvar Kajrup från Olofström
Första trädgårdskursen anordnades i Ronneby Folkts Hus tisdagen den 6 oktober samma år. Sven-Erik Patriksson Degerberga, Haldo Edlund Kristianstad, Folke Vandås Åhus och Per-olof Bergendahl Balsgård var namnkunniga personer som ledde denna kurs. 60 anmälda deltagare räknades in denna dag.
I början av 1988 skickades det ut en inbjudan om att starta en trädgårdsförening i Ronneby. Initiativtagare var Blekinge Trädgårdsförbund med dess ordföranden Ivan Johansson och ronnebybon Göte Gyldmark .
Den 5 maj samma år träffades intresserade villaägare på Naturum, Ronneby Brunn varpå Ronneby Trädgårdsförenings födelse var ett faktum.